Goodridge 08-13 BMW 128i/135i/335i Phantom Stainless Steel Brake Lines

Part Number: 31052BKC
Notes: Phantom Brake Line Kit; 6 Line Kit
Manufacturer: Goodridge
Product Category: Brake Lines

 

적용차종 

2008 2011 BMW 128I ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL
2008 2011 BMW 135I ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL
2008 2011 BMW 335I ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL